info

Længere leveringstid

Som kunde kan du i øjeblikket opleve længere leveringstid

Med yderligere fart på den grønne omstilling stiger antallet af henvendelser til os. Vi arbejder hårdt på at bringe leveringstiderne ned

 I Nexel servicerer vi de to store elnetselskaber på Sjælland, Cerius og Radius, med en lang række ydelser, herunder også udbygning af elnettet i forbindelse med tilslutning eller ved udvidelse af leveringsomfanget. Det arbejde prioriterer vi meget højt, da vi ved, at det er vigtigt for elnetselskabernes kunder. 

I løbet af de seneste år har vi oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser, der giver anledning til udbygning af elnettet. Det skyldes dels en stor byggeaktivitet i vores område, dels den grønne omstilling. Det er rigtig positivt, da det bidrager til den samlede værdiskabelse i samfundet. Det er imidlertid også forbundet med udfordringer, når behovet for tilslutninger og forstærkninger er så højt, som vi oplever det i øjeblikket. 

I 2021 behandlede vi mere end 20.000 henvendelser om nettilslutning i de to netområder, og vi forventer at nå endnu flere i år. Vi arbejder hele tiden på at opjustere vores ressourcer, både interne såvel som eksterne, så vi kan følge med kundernes efterspørgsel, men ligesom alle andre dele af samfundet kæmper også vi med følgerne af et hedt arbejdsmarked og udfordringer med forsyningskæderne, når det kommer til levering af materialer. 

Som kunde hos Cerius og Radius kan man derfor i øjeblikket opleve en forholdsvis lang leveringstid på nettilslutning. Det beklager vi, og vi arbejder hele tiden på at nedbringe leveringstiden. Ingen tilslutningsprojekter er ens, men de beskrevne udfordringer betyder, at der – alt efter projektets karakter – kan komme til at gå mere end 7-8 måneder, fra vi modtager den første henvendelse fra kunden og til et nyt anlæg er tilsluttet elnettet. Den præcise leveringstid vil dog altid afhænge af de faktiske forhold, og i de tilfælde, hvor der ikke er behov for at etablere nye anlæg, vil ventetiden være kortere – typisk kun af nogle ugers varighed afhængig af antallet af sager, der kommer ind på det givne tidspunkt. 

Til gengæld kan man altid regne med, at den lovede kapacitet er til stede, når man først har fået sin forsyning.