Vi leverer løsninger, der holder Østdanmark i gang

Vi er en professionel servicevirksomhed, og vi er altid på stedet for at sikre elforsyningen. Vi hjælper netselskaberne Cerius og Radius, så selskabernes 1,4 millioner netkunder på Sjælland og øerne har strøm i kontakten til alle livets gøremål.

Hvem er vi?

Vi er specialisterne, der rykker ud, hvis strømmen går – og vi gør det som leverandør til netselskaberne Cerius og Radius, der ejer elnettet og har ansvaret for levering af el til kunderne. Det er vores 600 højt specialiserede medarbejdere, der er med til at sikre, at elanlæggene virker optimalt, så elforsyningen er i top både dag og nat til Østdanmarks mere end 2½ mio. elforbrugere.
Nexel er et selskab i Andel-koncernen.

Om os:

  • Vi leverer drifts- og anlægsydelser til ejere af elnet, først og fremmest de to Sjællandske netselskaber Cerius og Radius.
  • Elforbrugerne skal have strøm i stikkontakten – og vi rykker ud og hjælper netselskaberne med at sikre elforsyningen.
  • Vi overvåger, drifter og vedligeholder 44.000 km elnet døgnet rundt for netselskaberne.
  • Vi hjælper netselskaberne med at projektere og bygge elanlæg lige fra kabelskabe og kabler i vejen til store transformerstationer.
  • Vi hjælper med kundeservice via telefon og mail samt håndterer målere og energidata for Cerius og Radius.
  • 600 stolte medarbejdere i Nexel er med til at skabe fremtidens elforsyning.

Vil du være en del af Nexel?

I Nexel er vi specialisterne, der hjælper netselskaberne med at sikre, at elanlæggene virker, så strømmen kommer frem til elforbrugeren. Vi er over 600 kolleger, der overvåger, vedligeholder, udbygger og udvikler elnettet i et samspil med netselskaberne Cerius og Radius – og vi gør det døgnet rundt. Vi er synlige i hverdagen, når vi rykker ud i by og på land i vores biler med det karakteristiske X og når vi arbejder på store anlægsprojekter. Er du klar til at rykke ud sammen med os?

Tilmelding til sikkerhedsintro

Nexel er en professionel servicevirksomhed, der er specialiseret indenfor elforsyning. Vi afholder ofte kurser i sikkerhed.

Vi bidrager til fremtidens elnet

Der er en grøn omstilling i gang, og vores medarbejdere har kompetencerne og viljen til at levere i dag, hvad vi har brug for i morgen.