OM OS

Vi er på opgaven

Nexel er en specialiseret servicevirksomhed indenfor elforsyningen. Vi er specialisterne, der rykker ud, hvis strømmen går – og vi gør det som leverandør til netselskaberne Cerius og Radius, som ejer elnettet. Det er vores 600 højt specialiserede medarbejdere, der hjælper netselskaberne med at sikre, at elanlæggene virker optimalt, så elforsyningen er i top både dag og nat til Østdanmarks mere end 2,5 mio. elforbrugere. Vi er på opgaven, når vi bygger elforsyningsanlæg, overvåger elnettet for fejl og planlægger moderniseringer – og vi er på stedet, når noget skal fikses – hver dag og døgnet rundt.

Uanset hvor du bor på Sjælland og øerne, sikrer vi ensartet og høj leveringssikkerhed og serviceniveau til alle netselskabernes kunder – og vi står vi altid klar til at hjælpe, når der er brug for en hurtig og specialiseret indsats.

Organisering af Nexel

Nexel er en del af Andel-koncernen, hvor vores mere end 600 specialiserede medarbejdere hver dag bidrager med at levere høj kundeservice over telefonen, bag skærmen og på vejen.

Bestyrelsen

  • Formand: Ole Hillebrandt, Økonomidirektør Andel
  • Henrik Wej Petersen, Direktør Andel Lumen
  • Tove Feld, Ekstern bestyrelsesmedlem
  • Steen Brødbæk, Ekstern bestyrelsesmedlem
  • Thomas Kjær Lundberg, Medarbejdervalgt
  • Poul Dreyer, Medarbejdervalgt

Ledelsen

Anders Vikkelsø (CEO)

Vi er ISO-certificeret

Nexel er ISO-certificeret i tre internationale standarder:

  • ISO 14001, som er et Miljøledelsessystem
  • ISO 45001, som er Arbejdsmiljøledelsessystem
  • ISO 55001, som er et Asset Management-ledelsessystem

ISO 14001, 45001 og 55001 er alle internationale standarder, som stiller krav til, hvordan vi styrer vores arbejdsprocesser og aktiver. Certificeringerne betyder, at vi forpligter os til en dokumenteret proces, hvor vi arbejder med løbende forbedringer og forebyggelse af hændelser.

Hvert år foretages der ekstern audit af vores ledelsessystemer, hvor det kontrolleres, at vi fortsat lever op til kravene. Certifikaterne bliver fornyet hvert tredje år.