Vi arbejder for

Vi leverer løsninger, der holder Østdanmark i gang

Vi er en professionel servicevirksomhed, og vi er altid på stedet for at sikre elforsyningen. Vi hjælper netselskaberne Cerius og Radius med at sikre, at selskabernes 1,4 millioner netkunder på Sjælland og øerne har strøm i kontakten til alle livets gøremål. Vi er specialister i drift, etablering og udbygning af elforsyningsanlæg. Og vi arbejder hver dag på at sikre høj forsyningssikkerhed og god kundeservice.

Du møder os på vejen, når vi rykker ud i vores biler med det karakteristiske X – og sikrer energi til hverdagen, eller når vi arbejder med store anlægsprojekter i byen og på landet.  

Vi bidrager til at sikre fremtidens elnet

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst og hverdagsliv. Vi arbejder for Cerius og Radius, der ejer elnettene i Østdanmark, med at imødekomme fremtidens energibehov. Det gør vi først og fremmest, når vi bistår med at tilslutte nye kunder, og når elnettet skal udbygges, så det kan klare fremtidens efterspørgsel. Der er en grøn omstilling i gang, og vores medarbejdere har kompetencerne og viljen til at levere i dag, hvad vi har brug for i morgen.

Ydelser

Nexel er en specialiseret servicevirksomhed indenfor elforsyning, og vi er specialister i drift, etablering og udvikling af elforsyningsanlæg. Døgnet rundt overvåger, drifter og vedligeholder vores cirka 600 højt kvalificerede og specialiserede medarbejdere 44.000 km elnet:

Overvågning

Vi overvåger elnettet for fejl og er klar til at rykke ud og udbedre fejl eller foretage vedligehold.

Projektering og anlægsarbejde

Vi planlægger og projekterer udvidelser og moderniseringer af elnet og vi gennemfører hvert år hundredevis af små og store anlægsarbejder.

Udvikling

Vi spiller en aktiv rolle i den grønne omstilling via de netselskaber, som vi servicerer. Det gør vi eksempelvis, når vi tilslutter vedvarende elproduktion som vindmøller, solcelleanlæg og ladestandere til elbiler.

Energimåling

Vi hjælper netselskaberne med at sikre, at energien kan måles time for time.

Kundeservice

Vi hjælper netselskaberne med at yde en god og effektiv kundeservice på både telefon og mail.

Vi tænker sikkerhed døgnet rundt

I Nexel har vi altid gang i mange aktiviteter på gade og i vej og ofte i risikofyldte miljøer. Derfor ligger det os på sinde at have en arbejdsplads, hvor et godt arbejdsmiljø spiller en stor rolle, og hvor vores medarbejdere skal kunne regne med, at de kommer hjem i samme gode stand, som de tager afsted